deyimlerimiz.com

Alışverişi kesmek deyimi:

Alışverişi kesmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseyle ilgisi kalmamak, artık görüşmemek.
"Beni kızdırdığı için onunla alışverişi kestim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.