deyimlerimiz.com

Alnı açık yüzü ak olmak deyimi:

Alnı açık yüzü ak olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir ayıbı, çekinecek bir durumu olmamak, iffetli ve şerefli olmak.
"İşte alnı açık yüzü ak meydandayım; çıksınlar karşıma."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.