deyimlerimiz.com

Altıdan yemek deyimi:

Altıdan yemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Hastanelerde perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.