deyimlerimiz.com

Altın anahtar her kapıyı açar deyimi:

Altın anahtar her kapıyı açar deyiminin anlamı ve açıklaması

Para olunca her güçlük yenilebilir.
"Altın anahtar her kapıyı açar diye boşa dememişler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.