deyimlerimiz.com

Altın cetvel deyimi:

Altın cetvel deyiminin anlamı ve açıklaması

Sayfaların kenarına sıvı altın ile itinalı bir şekilde çizilmiş düzgün çizgi.
"Altın cetvel zamanla bozulmuş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.