deyimlerimiz.com

Amana getirmek deyimi:

Amana getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Karşı koyan birini boyun eğmek zorunda bırakmak, teslim olmaya zorlamak.
"Düşmanı amana getirmek boynumuzun borcu oldu artık."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.