deyimlerimiz.com

Ana dili deyimi:

Ana dili deyiminin anlamı ve açıklaması

Çocuğun ailesinden ve içinde yaşadığı topluluktan edindiği dil.
"Yabancı uyruklu olmasına rağmen, Türkçeyi ana dili gibi konuşuyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.