deyimlerimiz.com

Ananın ak sütü gibi helal deyimi:

Ananın ak sütü gibi helal deyiminin anlamı ve açıklaması

"Anamın sütü bana nasıl helal ise bu da sana öyle helal" anlamında kullanılan bir söz.
"O para ananın ak sütü gibi helal olsun sana, dilediğin gibi harca."
"Sana bıraktığım bu miras ananın ak sütü gibi helal olsun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.