deyimlerimiz.com

Anasından emdiği sütü burnundan getirmek deyimi:

Anasından emdiği sütü burnundan getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birine bir iş yaptırırken çok sıkıntı çektirmek.
"O fabrikada çalışan işçiler, her gün anasından emdiği sütü burnundan getiriyor."
"Sana iyilik yapalım dedik, anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirme."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.