deyimlerimiz.com

Anasının ak sütü gibi helal olsun deyimi:

Anasının ak sütü gibi helal olsun deyiminin anlamı ve açıklaması

"Anamın sütü bana nasıl helal ise bu da sana öyle helal olsun" anlamında kullanılan bir söz.
"O para anasının ak sütü gibi helal olsun, dilediği gibi harcasın."
"Ona bıraktığım bu miras anasının ak sütü gibi helal olsun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.