deyimlerimiz.com

Anasının ipini pazara çıkarmış deyimi:

Anasının ipini pazara çıkarmış deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisinden her türlü kötülük, soysuzluk beklenebilen kimse.
"Anasının ipini pazara çıkarmış adama nasıl güveneyim ben?"
"O emlakçıda anasının ipini pazara çıkarmış bir tip vardı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.