deyimlerimiz.com

Angarya çekmek deyimi:

Angarya çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi isteksizce, hatır için yapmak zorunluluğunda olmak.
"Bu evde tüm angaryayı ben çekmek zorunda değilim."
"Her gün ödev veriyorlar, bize angarya çektiriyorlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.