deyimlerimiz.com

Anlamazlığa vurmak deyimi:

Anlamazlığa vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi anladığı hâlde anlamamış, farkına varmamış gibi davranmak.
"Ben borcunu ifade ettim, ama anlamazlığa vurdu."
"Zararlı çıkacağını anlayınca, söylenenleri anlamazlığa vurdu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.