deyimlerimiz.com

Anlamına gelmek deyimi:

Anlamına gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir anlam bildirmek.
"Bu sözleri, konuşma anlamına geliyor."
"Dediklerin gidin anlamına mı geliyor?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.