deyimlerimiz.com

Anlaşmazlık çıkmak deyimi:

Anlaşmazlık çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak.
"O toplantıda anlaşmazlık çıkmasın diye sustum."
"Anlaşmazlık çıkınca, iş mahkemeye intikal etti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.