deyimlerimiz.com

Ant vermek deyimi:

Ant vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Allah aşkına, çocuklarının başı için vb. sözlerle karşısındakini bir şeye zorlamak, yemin vermek.
"Yarın bize geleceğine ant verirsen gelirim."
"Ödevlerime yardım etmeye ant verirsen oynarım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.