deyimlerimiz.com

Aptesinden şüphesi olmamak deyimi:

Aptesinden şüphesi olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yaptığı işte kusuru olmadığını kesin olarak bilmek.
"Aptesinden şüphesi olan korksun, biz niye korkalım ki denetimden."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.