deyimlerimiz.com

Arası soğumak deyimi:

Arası soğumak deyiminin anlamı ve açıklaması

Aradan zaman geçerek önemini yitirmek.
"Tartışmamızın arası soğuduğu için, onunla karşılaşabilirdim."
"Kazanın arası soğuyunca bir iki kez görüştük."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.