deyimlerimiz.com

Arının yuvasına kazık dürtmek deyimi:

Arının yuvasına kazık dürtmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Tehlikeli kişiyi kışkırtmak, tehlikeli bir şeye sataşmak.
"Arının yuvasına kazık dürtme, başın belaya girer."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.