deyimlerimiz.com

Arka plana kaymak deyimi:

Arka plana kaymak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Gözden düşmek.

2. Önemini yitirmek, değersizleşmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.