deyimlerimiz.com

Arkadaş canlısı deyimi:

Arkadaş canlısı deyiminin anlamı ve açıklaması

Arkadaşlarına çok düşkün olan, değer veren kimseler için söylenir.
"Arkadaş canlısı bir insandı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.