deyimlerimiz.com

Arkasından koşmak deyimi:

Arkasından koşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. İş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak.
"O makamı elde etmek için iki aydır patronun arkasından koşuyor."

2. Birine çok ilgi duymak.
"O kızla konuşmak için zamanında çok arkasından koştu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.