deyimlerimiz.com

Arkasını getirememek deyimi:

Arkasını getirememek deyiminin anlamı ve açıklaması

Başladığı işi sürdürüp sona erdirememek, sonuçlandıramamak.
"Ne tembel adamsın, şu işin arkasını getiremedin hâlâ!"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.