deyimlerimiz.com

Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım deyimi:

Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım deyiminin anlamı ve açıklaması

İki karşıt ve aynı derecede sakıncalı durum karşısında karar verme zorluğunu anlatır.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.