deyimlerimiz.com

Aşırı gitmek deyimi:

Aşırı gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok ileri gitmek, ölçüyü kaçırmak, usandırmak.
"Eleştirilerinde çok aşırı gitti."
"Şakada aşırı gidince sert tepki aldı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.