deyimlerimiz.com

Ateş saçağı sarmak deyimi:

Ateş saçağı sarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş ya da olayın önüne geçilemez, önlenemez hale gelmesi, tehlikeli bir durum alması.
"Ateş saçağı sarmadan çabuk gidelim buradan!"
"Ateş saçağı sarmış, bu kız bu oğlandan vazgeçmez artık."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.