deyimlerimiz.com

Ayağa fırlamak deyimi:

Ayağa fırlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hızla ayağa kalkmak.
"Bu haber hepimizi ayağa fırlattı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.