deyimlerimiz.com

Ayağına ip takmak deyimi:

Ayağına ip takmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseyi çekiştirmek.
"Şu kızın ayağına ip takmayı bırakın."
"Sınıftakiler öğretmenlerinin ayağına ip takmışlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.