deyimlerimiz.com

Aynı karede bulunmak deyimi:

Aynı karede bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kameranın çektiği görüntü içinde birlikte bulunmak.
"O insanla aynı karede bulunmak istemem."

2. Biriyle duygu ve düşüncesi aynı olmak.
"Bizim aynı karede bulunduğumuzu düşünmeyin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.