deyimlerimiz.com

Aynı potada erimek deyimi:

Aynı potada erimek deyiminin anlamı ve açıklaması

Benzer konuları ve sorunları birlikte düşünmek veya değerlendirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.