deyimlerimiz.com

Aynı yastıkta kocamak deyimi:

Aynı yastıkta kocamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Karı koca birlikte uzun bir ömür sürmek.
"Allah size aynı yastıkta kocamayı nasip eder inşallah."
"İki de yetmiş yaşını aşmış, aynı yastıkta kocamışlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.