deyimlerimiz.com

Ayraç açmak deyimi:

Ayraç açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Söz veya yazı içine, asıl konu ile ilgisi az olan bir bölüm sıkıştırmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.