deyimlerimiz.com

Aza sormuşlar nereye çoğun yanına demiş deyimi:

Aza sormuşlar nereye çoğun yanına demiş deyiminin anlamı ve açıklaması

Küçük kazançların dahi hep varlıklı kimselere düştüğü kanısını belirtir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.