deyimlerimiz.com

Baba değil, tırabzan babası deyimi:

Baba değil, tırabzan babası deyiminin anlamı ve açıklaması

Çocuklarına karşı babalık görevlerini yerine getirmeyen, onlara hayrı olmayan baba.
"Baba değil, tırabzan babası olursan, çocuklarından da saygı göremezsin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.