deyimlerimiz.com

Babalık fırın has işler deyimi:

Babalık fırın has işler deyiminin anlamı ve açıklaması

Babasının parası ile geçinenlere sitem olarak kullanılan bir söz.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.