deyimlerimiz.com

Bağlı kalmak deyimi:

Bağlı kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Uymak, tabi olmak.
"Tüm öğrenciler okul kurallarına bağlı kalmak zorundadır."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.