deyimlerimiz.com

Baktıkça alır deyimi:

Baktıkça alır deyiminin anlamı ve açıklaması

"Güzelliği birdenbire göze çarpmaz." anlamında kullanılan bir söz.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.