deyimlerimiz.com

Baldıranşerbeti deyimi:

Baldıranşerbeti deyiminin anlamı ve açıklaması

Acı çekilerek, yüzsuyu dökülerek elde edilen kazanç.
"Baldıranşerbetini feda etmek kolay değildir."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.