deyimlerimiz.com

Bardağı taşırmamak deyimi:

Bardağı taşırmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sabretme gücünü tüketmemek, hatalı bir davranışta fazla ileri gitmemek.
"Kendine dikkat et! Bardağı taşırmamaya çalış."
"Bardağı taşırmamak için çenemi kapattım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.