deyimlerimiz.com

Baş almamak deyimi:

Baş almamak deyiminin anlamı ve açıklaması

İçinde bulunduğu zor durumdan kendisini kurtaramamak.
"Babam, işinden baş alamadığı için eve çok geç geliyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.