deyimlerimiz.com

Baş başa bırakmak deyimi:

Baş başa bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin, bir şeyle veya bir kimseyle yalnız kalmasını sağlamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.