deyimlerimiz.com

Baş kıç vurmak deyimi:

Baş kıç vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Baştan gelen dalgalarla gemi, başı ve kıçı üzerinde inip kalkmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.