deyimlerimiz.com

Başaktan bir deniz deyimi:

Başaktan bir deniz deyiminin anlamı ve açıklaması

Uçsuz bucaksız ekin tarlası.
"Ovamız başaktan bir denizi andırıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.