deyimlerimiz.com

Başarısızlığa uğramak deyimi:

Başarısızlığa uğramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Başarısız olmak.
"Bir kere başarısızlığa uğradık diye pes etmeyeceğiz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.