deyimlerimiz.com

Başı kazan olmak deyimi:

Başı kazan olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Başında uğultulu bir sersemlik olmak.
"Müzik sesinden başım kazan oldu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.