deyimlerimiz.com

Başına ... gelmek deyimi:

Başına ... gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötü bir durumla karşı karşıya kalmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.