deyimlerimiz.com

Başına hal gelmek deyimi:

Başına hal gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Pek çok güçlüklerle karşılaşmak.
"Başına ne hal geldi Allah bilir."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.