deyimlerimiz.com

Başına iş çıkmak deyimi:

Başına iş çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hoşa gitmeyen ve beklenmedik bir iş veya olayla karşılaşmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.