deyimlerimiz.com

Başını yemek deyimi:

Başını yemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimsenin büyük zarar görmesine ya da ölmesine yol açmak.
"Ruhsuz herifler adamın başını yemek için yarışa giriştiler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.