deyimlerimiz.com

Başsız bırakmak deyimi:

Başsız bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yöneticisiz bırakmak.

2. Büyüğünü yitirmesine sebep olmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.